Ocijenite djevojku:

3.9


Ostale cure »

Noah - Plivajući grad (VIDEO!)

Noah - Plivajući grad (VIDEO!) Nakon što je 2005.g. orkan Katrina opustošio američki grad New Orleans, projektant Kevin Schofer je sa suradnicima započeo opsežno i višeslojno istraživanje. Krajem 2009.g. konačno je na izložbi u New Orleansu predstavljena njegova vizija budućnosti: Noah – plivajući grad. Ime je dobio od prvih slova New Orleans Arcology Habitat, koji je najnoviji urbani i ekološki projekt biroa Ahaarn Schopfer iz Bostona. Samostojeća i neovisna stambeno-poslavna građevina projektirana je po načelima LEED (Low-energy electron diffraction – Leader ship in Energy and Environmental Desing)., međunarodnoga važećega zelenog graditeljskog certifikata. Priča o plivajućem gradu predstavljena je u trodimenzionalnom obliku, film je izrađen u 3D tehnologiji.

Plivajuća piramida
Noah je trokutna piramida koja će biti izrađena na ploči što pliva u bazenu, postavljenome na delti rijeke Mississippi, neposredno ispred porušene poslovne i financijske četvrti New Orleansa. Tu je planirano veliko parkiralište za automobile posjetitelja s kopna. Na ulicama Noaha, naime, neće biti ničega što bi proizvodilo štetne ispušne plinove. Promet će teći okomito i vodoravno, električnim vlakovima i automobilima, pomičnim stazama za pješake i dizalima. Električnu će energiju proizvoditi hidroturbine postavljene u rijeci ili solarne čelije na piramidi. Slično kao u svemirskim gradovima, viđenim u futurističkim filmovima. Stanovnici će cijeli život moći proživjeti u gradu, a da nikada ne odu na kopno ako to ne budu željeli.


Noah se sastoji od 4 dijela. Prvi je veliki vodeni bazen čija će se razina vode posebnim mehanizmima regulirati i uskladiti s razinom rijeke Mississippi. Drugi je dio baza piramide, na kojoj je višenamjenska konstrukcija. Piramidu s otvorenim zidovima tvore tri stupa visine 30 katova, bit će visine 366m što dopušta protok zraka. Imat će 20.000 stambenih jedinica dovoljnih za 40.000 sanovnika. Na svakome katu nalazit će se atrijski vrt.
 

Dio površine zauzimat će 3 hotela (svaki sa 200 soba), 3 kockarnice, više kulturnih i športskorekreacijskih prostora, više prodajnih središta, parkiralište za 8000 vozila, škole i bolnice. Ukupne površine grada 10 milijuna metara kvadratnih.


Piramida će stajat na mrežastoj ploči postavljenoj u okrugli bazen promjera 360m i dubine 77m. Stijene i dno bazena bit će od visokootpornog armiranog betona. Bazenski će sustavi omogućavati kruženje vode i reguliratirazinu bazena s riječnom. Dio piramide, predviđa se 60m, biti će ispod površine vode, no sigurnost građevin i stijene bazena neće biti ugrožena niti u najvećim nevremenima jer do dna ima još 17m. Piramida i bazen biti će izgrađeni od najčvršćeg armiranog betona i čelika te bi prema proračunima trebali izdržati najjače orkane i neočekivana podizanja morske razine. I trokutni će oblik najbolje prkositi orkanskome vjetru, a piramidu će dodatno podupirati vanjska čelična konstrukcija.

Obnova opustošenoga New Orleansa zahtijeva puno truda jer treba svladati prepreke, počevši s fizičkim ozljedama i emocionalnim povredama stanovništva, valja se prije svega osloboditi straha. Nažalost podataka o početku izgradnje plivajućeg grada nema, niti koliko su očekivani troškovi, ali procjenjuje se da bi izgradnja trajala najviše 10 godina. Mogući je projekt na prvi pogled ekstrvagantan ali razrađen je o najmanjeg detalja. Cilj ovog iznimno projekta je pokazati postojanje mogućnosti prilagodbe življenja u prirodnim odnosima u New Orleansu.
 

Video

Ostale novosti